Answer

Via Transilvanică are un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, deoarece promovează turismul durabil și conservarea patrimoniului natural. Pentru protecția mediului, au fost implementate următoarele măsuri:

- Promovarea utilizării bicicletelor și a mijloacelor de transport nepoluante;
- Informarea turiștilor cu privire la importanța protejării mediului înconjurător;
- Implicarea comunităților locale în procesul de conservare a mediului.