Answer

Construcția și dezvoltarea traseului Via Transilvanică au fost finanțate prin diverse surse, inclusiv fonduri europene, fonduri guvernamentale, donații private și sponsorizări. De exemplu, în perioada 2014-2020, proiectul a beneficiat de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului.