Press Release: New Strategic Partnership
Cluj Napoca, Romania: Sep 15, 2023

Babeș-Bolyai University and Romanian United Fund Forge Strategic Partnership to Empower the Romanian Diaspora

Download Press Release

Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca (UBB), Romania and Romanian United Fund, Chicago, USA are proud to unveil a landmark partnership with the goal of amplifying the impact of the Romanian diaspora worldwide. This unique collaboration brings together UBB's academic excellence and Romanian United Fund's unwavering commitment to social change, all in pursuit of a common mission: leveraging the potential of the global Romanian diaspora to drive positive change.

UBB and Romanian United Fund are committed to nurturing collaboration, offering support, and promoting engagement to enhance the professional value of Romanian diaspora communities.

Key initiatives agreed upon by both parties include:

1. Developing New Professional Networks and Partnerships: Both organizations will establish platforms and host events that facilitate networking and collaboration among diaspora members, academic researchers, and practitioners. These efforts aim to stimulate innovation and foster partnerships.

2. Collaborative Research: Encouraging joint research projects between university faculty and researchers within the diaspora, leading to innovative research outcomes and strengthening academic connections.

3. Enriching New Community Initiatives: Collaborating with diaspora organizations and leaders to organize joint outreach initiatives, such as community service projects, health campaigns, or educational programs.

4. Cultural Exchange and Awareness: Organizing cultural events, seminars, and workshops to celebrate the rich diversity of diaspora cultures, thereby promoting understanding and appreciation among a broader audience.

UBB and Romanian United Fund share a vision of a world in which Romanian diaspora communities are empowered, heard, and actively engaged in building a better future. This partnership underscores our commitment to harnessing the energy and talents of the global Romanian diaspora for positive global change.

"This partnership exemplifies Babeș-Bolyai University's dedication to modern academic excellence, meaning also social responsibility. Romanian diaspora should be seen as an asset of our country! Therefore, we are excited to collaborate with Romanian United Fund to advance research and educational opportunities for diaspora communities, in a bidirectional “win-win” relationship between Romania and the Romanian diaspora," stated the Rector of Babeș-Bolyai University, Prof. univ. Dr. Daniel DAVID.

The President of Romanian United Fund, Mihai Lehene, added, "At Romanian United Fund, we believe in the power of the diaspora to drive positive change in the world. This partnership with Babeș-Bolyai University is a significant step toward harnessing that potential and building a stronger, more inclusive global community."

Contact:

Georgiana Merdariu

Phone: +17735711287


🇷🇴 UBB ȘI ROMANIAN UNITED FUND – PARTENERIAT STRATEGIC PENTRU CONSOLIDAREA DIASPOREI ROMÂNEȘTI


Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și Romanian United Fund din Chicago (SUA) au încheiat un parteneriat strategic care urmărește intensificarea impactului pe care diaspora românească îl poate exercita în întreaga lume, colaborarea reunind excelența academică a UBB și angajamentul ferm față de schimbarea socială al Romanian United Fund și având ca misiune comună valorificarea potențialului diasporei românești de la nivel global.

Potrivit parteneriatului, UBB și Romanian United Fund se angajează să colaboreze în mod constant, să ofere sprijin și să promoveze implicarea, având ca obiectiv creșterea calității profesionale a comunităților diasporei românești.

Inițiativele principale asupra cărora cele două instituții au convenit se referă la:

Dezvoltarea unor noi rețele și parteneriate profesionale: ambele organizații vor stabili platforme și vor găzdui evenimente care vor facilita colaborarea în rândul membrilor diasporei, cercetătorilor din mediul universitar și profesioniștilor. Aceste eforturi au ca obiectiv stimularea inovației și crearea de parteneriate.
Cercetarea colaborativă: încurajarea proiectelor de cercetare comună între cadrele didactice universitare și cercetători din cadrul diasporei, proiecte care pot produce rezultate inovatoare și pot consolida legăturile academice.
Stimularea unor noi inițiative comunitare: colaborarea cu organizațiile și liderii diasporei pentru inițiative comune de informare, precum proiecte de servicii comunitare, campanii de sănătate publică sau programe educaționale.
Schimburi culturale și sensibilizarea față de alte culturi: organizarea unor evenimente, seminare și ateliere culturale pentru a celebra vasta diversitate a culturilor diasporei, promovându-se astfel înțelegerea și aprecierea în cadrul unui public mai numeros.
UBB și Romanian United Fund împărtășesc viziunea unei lumi în care glasul comunităților diasporei românești este auzit, în care acestea au capacitatea de a construi un viitor mai bun și sunt implicate în mod activ pentru atingerea acestui obiectiv. Acest parteneriat subliniază angajamentul de a valorifica energia și talentele diasporei românești din întreaga lume pentru o schimbare globală pozitivă.

„Acest parteneriat ilustrează angajamentul Universității Babeș-Bolyai față de excelența academică modernă, care implică și responsabilitatea socială. Diaspora românească ar trebui să fie considerată un bun de mare preț pentru țara noastră! Prin urmare, suntem încântați să colaborăm cu Romanian United Fund pentru a promova cercetarea și oportunitățile educaționale pentru comunitățile diasporei, într-o relație bidirecțională de tip „win-win” între România și diaspora românească”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

La rândul său, Mihai Lehene, președintele Romanian United Fund, adaugă: „Noi, la Romanian United Fund, credem în capacitatea diasporei de a produce schimbări pozitive în lume. Acest parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai este un pas semnificativ spre valorificarea acestui potențial și construirea unei comunități globale mai puternice și mai incluzive”.

 

Contact:

Georgiana Merdariu

Tel: +17735711287

RUF - Romanian United Foundation

About

RUF is a 100% pass-through fundraising platform. We help diaspora & local nonprofits in Romania access the funding, tools, training, and support they need to become more effective. We do this by connecting NGOs, donors & volunteers from all over the world