FOR IMMEDIATE RELEASE (Download PDF | Google DOC: EN/RO)

Romanian United Fund and ROCO Chicago Celebrate the Achievements of John Gușet in the Ironman World Cup

Chicago, IL – Sunday, September 10, 2023 - Romanian United Fund (RUF) and ROCO Chicago, two nonprofit organizations in the United States, proudly announce their collaboration and support for John (Ionut) Guset, the first-ever Romanian to qualify for the prestigious Ironman World Cup.

Originating from Zalău, Romania, John’s groundbreaking achievement underscores the relentless spirit and talent emerging from Romania and its vast diaspora. John is related to the late Romanian athlete Gheorghe Gușet, multiple world champion in the shot put.

Mihai Lehene, the President of RUF, remarked, "John epitomizes what our mission stands for at the Romanian United Fund - uniting the Romanian diaspora and inspiring Romanians worldwide to effect positive change. His feat is a beacon of inspiration for every Romanian, wherever they may be.”

Oana Dobrean-Urzică, Executive Director of ROCO Chicago, added, “ROCO’s mission to be a comprehensive hub for the Romanian community in Chicago extends to celebrating such remarkable accomplishments. We are proud to stand beside John as he competes on the global stage, reflecting the vitality and passion of our community through sports.”

As John embarks on this historic journey, he doesn't just run for himself; he competes, representing the hopes, aspirations, and pride of Romanians worldwide. Both RUF and ROCO Chicago urge all to rally behind John, showing the power of unity and the strength of the Romanian community.

About Romanian United Fund (RUF)
Headquartered in Chicago, USA, RUF is an International Charity Organization with a deep-seated commitment to uniting the Romanian diaspora and inspiring Romanians across the globe to forge positive impacts. Through diverse initiatives and partnerships, RUF has continually spotlighted the potential and achievements of the Romanian community, advocating for unity and growth.

About ROCO Chicago
ROCO Chicago stands as the heartbeat of the Romanian community in the Chicago region. Encompassing BUSINESS, EDUCATION, SPORTS, FUN, HEALTH, and ARTS chapters, ROCO is deeply invested in every facet of building, nurturing, and uniting the Romanian community, serving as a bridge for culture, collaboration, and community growth.

Press Contact:
Andreea Rebaltescu, Romanian United Fund, [email protected]
Phone: +1 (703) 994-2606

 


🇷🇴 Versiunea în Limba Română

Download PDF | Google DOC: EN/RO

PENTRU PUBLICARE IMEDIATĂ

Romanian United Fund și ROCO Chicago sărbătoresc realizările lui Ionuț Gușet la Cupa Mondială a Competiției Ironman

Chicago, IL – Duminică, 10 Septembrie 2023 - Romanian United Fund (RUF) și ROCO Chicago, două organizații nonprofit din Statele Unite, își anunță cu mândrie colaborarea și sprijinul pentru John (Ionut) Gușet, primul român calificat la prestigioasa Cupă Mondială Ironman.

Originar din Zalău, România, realizarea lui Ionuț subliniază spiritul și talentul necruțător care ies din România și din vasta sa diasporă. Ionuț este în același timp rudă cu regretatul atlet român Gheorghe Gușet, multiplu campion mondial la aruncarea greutății.

Mihai Lehene, președintele RUF, a remarcat: „John reprezintă misiunea noastră la Romanian United Fund - unirea diasporei românești și inspirarea românilor din întreaga lume să creeze o schimbare pozitivă. Realizările lui Ionuț sunt o reală inspirație pentru fiecare român, oriunde ar fi."

Oana Dobrean-Urzică, Director Executiv al ROCO Chicago, a adăugat: „Misiunea ROCO de a fi un hub cuprinzător pentru comunitatea românească din Chicago se extinde până la celebrarea unor astfel de realizări remarcabile. Suntem mândri să stăm alături de John în timp ce concurează pe scena globală, reflectând vitalitatea și pasiunea comunității noastre prin sport.”

În timp ce participă la această competiție istorică, Ionuț pornește în această călătorie istorică, el nu aleargă doar pentru el însuși; el concurează, reprezentând speranțele, aspirațiile și mândria românilor din întreaga lume. Atât RUF, cât și ROCO Chicago îi îndeamnă pe toți să se ralieze în spatele lui John, arătând puterea unității și forța comunității românești.

Despre Romanian United Fund/Fondul Unit al Romaniei (RUF)
Cu sediul central în Chicago, SUA, RUF este o fundație internațională de caritate a cărei misiune este de a uni diaspora românească și de a inspira românii de pe tot globul să aibă un impact pozitiv. Prin diverse inițiative și parteneriate, RUF a evidențiat continuu potențialul și realizările comunității românești, pledând pentru unitate și creștere.

Despre ROCO Chicago
ROCO Chicago reprezintă ritmul inimii comunității românești din regiunea Chicago. Cu diverse departamente EDUCAȚIE, SPORT, AFACERI, DISTRACȚIE, SĂNĂTATE și ARTE, ROCO este investit profund în fiecare aspect al construirii, hrănirii și unirii comunității românești, servind drept punte pentru cultura românească, colaborare și creșterea comunității.

Contact de presa:
Andreea Rebaltescu, Romanian United Fund, [email protected]
Telefon: +1 (703) 994-2606

RUF - Romanian United Foundation

About

RUF is a 100% pass-through fundraising platform. We help diaspora & local nonprofits in Romania access the funding, tools, training, and support they need to become more effective. We do this by connecting NGOs, donors & volunteers from all over the world